M1A2I3D4

STEP : Mengikut G/Panduan Immigresen

STEP 1: Permohonan dalam talian.

Stage01 21/2/18

STEP 2: LOG MASUK

B8696818

ID:490304_ _ _ + + + BjjZeH2D

Stage 02


STEP 3: FOMEMA

pwATMfomema

Stage03

Stage04


STEP 4: Permohonan dan Muat Naik Dokumen

Stage05: 22Mac2018

Dokumen yg telah dihantar:


STEP 5: SEMAKAN DOKUMEN


STEP 6: KELULUSAN


STEP 7: NOTIFIKASI KEPUTUSAN


STEP 8: BAYARAN


STEP 9: CETAKAN PELEKAT (PLKS)


Foto2 belum diminta