MAJLIS UNDANGAN

Dr Hj Amir Husin b Mohd Nor dan Hjh Nurul Huda bt Osman.

Foto2 telah dikecilkan saiz baitnya dari yg asal.